Hrvatski

Upisi

Pravo upisa na studij imaju pod jednakim uvjetima državljani Republike Hrvatske i pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, te strani državljani i osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj.

Studenti ostvaruju pravo na upis na preddiplomske i diplomske studije u okviru upisnih kvota koje odobrava Senat na prijedlog Fakultetskog vijeća te na doktorski studij u okviru upisnih kvota koje odobrava Fakultetsko vijeće.

Upisna kvota Fakulteta ne smije biti veća od utvrđenog kapaciteta.

Upis na studije Fakulteta obavlja se temeljem javnog natječaja. Sadržaj natječaja određuje Fakultetsko vijeće.

Natječaj za preddiplomske i diplomske studije raspisuje Senat, a natječaj za studije raspisuje Fakultet. Sveučilište objavljuje natječaj za upis na preddiplomski studij najmanje 6 mjeseci prije početka nastave. Natječaj za upis na diplomski i poslijediplomski studij objavljuje se najmanje mjesec dana prije početka nastave.

Natječaji posebno sadržavaju:

  • uvjete upisa predviđene općim aktima
  • broj raspoloživih mjesta po vrstama studija,
  • broj mjesta koji se u cijelosti ili djelomice subvencioniraju iz državnog proračuna
  • podatke o razredbenom postupku i podnošenju prijave,
  • kriterije selekcije (uspjeh u prethodnom školovanju, uspjeh na državnoj maturi, posebna znanja, vještine i sposobnosti i drugo),
  • prava i rokove žalbe, rokove za upis te
  • druge podatke.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani uz obvezu participacije u cijeni studija sukladno Odluci Fakultetskog vijeća i/ili Zakonima Republike Hrvatske, Međudržavnim sporazumima Republike Hrvatske, općem aktu Sveučilišta, ili drugim aktima koji uređuju tu problematiku.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT