Hrvatski English

Katedre

Katedra za temeljna i opća znanja

voditeljica: doc. dr. sc. Katarina Itrić Ivanda, katarina.itric.ivanda@grf.unizg.hr
zamjenica: izv. prof. dr. sc. Ivana Plazonić, ivana.plazonic@grf.unizg.hr

Katedra za grafički dizajn i slikovne informacije

voditelj: doc. dr. sc. Josip Bota, josip.bota@grf.unizg.hr
zamjenica: doc. dr. sc. Dorotea Kovačević, dorotea.kovacevic@grf.unizg.hr

Katedra za računarsku grafiku i multimedijske sustave

voditelj: izv. prof. dr. sc. Tibor Skala, tibor.skala@grf.unizg.hr
zamjenica: prof. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović, ivana.ziljak.stanimirovic@grf.unizg.hr

Katedra za tiskarske procese

voditelj: doc. dr. sc. Krešimir Dragčević, kresimir.dragcevic@grf.unizg.hr
zamjenik: izv. prof. dr. sc. Mile Matijević, mile.matijevic@grf.unizg.hr

Katedra za knjigoveštvo i ambalažu

voditelj: izv. prof. dr. sc. Davor Donevski, davor.donevski@grf.unizg.hr
zamjenik: doc. dr. sc. Denis Jurečić, denis.jurecic@grf.unizg.hr

Katedra za grafičke materijale i tiskovne forme

voditeljica: izv. prof. dr. sc. Sonja Jamnicki Hanzer, sonja.jamnicki.hanzer@grf.unizg.hr
zamjenica: doc. dr. sc. Maja Strižić Jakovljević, maja.strizic.jakovljevic@grf.unizg.hr

Katedre predstavljaju ustrojstvene jedinice Fakulteta u kojima se obavljaju sljedeći poslovi vezani za nastavnu djelatnost:

  • izrada prijedloga nastavnih planova i programa te njihovih izmjena i dopuna u okviru studijskih kolegija pojedine katedre,
  • izrada prijedloga istraživačkih projekata iz područja studijskih kolegija koje pokriva pojedina katedra,
  • izrada prijedloga kadrovskih rješenja u okviru djelovanja katedri,
  • izrada prijedloga za nabavu stručne i znanstvene literature iz područja pojedine katedre,
  • izrada prijedloga za nabavu opreme i programskih proizvoda potrebnih za realizaciju studijskih sadržaja koje pokriva katedra i
  • drugi poslovi u cilju unapređenja znanstveno-nastavne djelatnosti Fakulteta, u skladu sa Zakonom i Statutom Fakulteta.

Unutar katedri obavlja se i znanstveno-istraživački rad, međunarodna suradnja te rad na projektima.

U realizaciji zadataka iz prethodnog stavka katedre obavljaju sljedeće poslove i zadatke:

  • surađuju s fakultetima u zemlji i inozemstvu i
  • pružaju logističku podršku stručnim i znanstvenim, nacionalnim, bilateralnim i međunarodnim projektima.
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT