Hrvatski English

Katedre

Katedra za temeljna i opća znanja

Katedra za grafički dizajn i slikovne informacije

Katedra za računarsku grafiku i multimedijske sustave

Katedra za tiskarske procese

Katedra za knjigoveštvo i ambalažu

Katedra za grafičke materijale i tiskovne forme

Katedre predstavljaju ustrojstvene jedinice Fakulteta u kojima se obavljaju sljedeći poslovi vezani za nastavnu djelatnost:

  • izrada prijedloga nastavnih planova i programa te njihovih izmjena i dopuna u okviru studijskih kolegija pojedine katedre,
  • izrada prijedloga istraživačkih projekata iz područja studijskih kolegija koje pokriva pojedina katedra,
  • izrada prijedloga kadrovskih rješenja u okviru djelovanja katedri,
  • izrada prijedloga za nabavu stručne i znanstvene literature iz područja pojedine katedre,
  • izrada prijedloga za nabavu opreme i programskih proizvoda potrebnih za realizaciju studijskih sadržaja koje pokriva katedra i
  • drugi poslovi u cilju unapređenja znanstveno-nastavne djelatnosti Fakulteta, u skladu sa Zakonom i Statutom Fakulteta.

Unutar katedri obavlja se i znanstveno-istraživački rad, međunarodna suradnja te rad na projektima.

U realizaciji zadataka iz prethodnog stavka katedre obavljaju sljedeće poslove i zadatke:

  • surađuju s fakultetima u zemlji i inozemstvu i
  • pružaju logističku podršku stručnim i znanstvenim, nacionalnim, bilateralnim i međunarodnim projektima.
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT