Hrvatski

Studentski zbor

Uloga Studentskog zbora Grafičkog fakulteta

Studentski zbor Grafičkog fakulteta je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Grafičkog fakulteta, predstavlja studente Grafičkog fakulteta u sustavu visokog obrazovanja, i ima 12 članova. Statut Studentskog zbora Grafičkog fakulteta njegov je temeljni akt.

Zadaća Studentskog zbora Grafičkog fakulteta

Briga o kvaliteti života studenata, posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnima za studente. 
Studentski pravobranitelj prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava te raspravlja o njima sa Studentskim zborom i nadležnim tijelima Grafičkog fakulteta. Savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava. Može biti sudionik u stegovnim postupcima koji se vode protiv studenata u cilju zaštite njihovih prava.

Kontakt podaci

Mail adresa: studentski.zbor@grf.hr
Studentska pravobraniteljica: dcvetkovic@grf.hr

Statut Studentskog zbora

Ak. god 2022/2023

Članovi Studentskog zbora Grafičkog fakulteta – ak. god. 2022./23.

Rino Bolić – predsjednik (diplomski studij, 2. godina)
Lana Makovec – zamjenica predsjednika (diplomski studij, 2. godina)
Dora Cvetković – studentska pravobraniteljica (diplomski studij, 2. godina)        
Niko Čuturić (diplomski studij, 2. godina)          
Franciska Kocifaj (preddiplomski studij, 3. godina)
Lucija Madjanović (diplomski studij, 1. godina)  
Ivan Malenica (poslijediplomski studij, 3. godina) 
Marin Miletić (preddiplomski studij, 3. godina)    
Ivana Kujundžić (diplomski studij, 1. godina)      
Jakov Radovčić (diplomski studij, 2. godina) 
Sanjin Smojver (diplomski studij, 1. godina) 
Davor Krajnović (poslijediplomski studij, 2. godina)    

Ak. god. 2021/2022

Konačni rezultati dopunskih izbora
Privremeni rezultati dopunskih izbora
Odluka o imenovanju biračkog odbora

Popis birača poslijediplomski doktorski studij
Popis birača preddiplomski i diplomski studij
Pravovaljane kandidature za dopunski izbor
Dopunski izbori za studentski zbor

Izborno povjerenstvo
Povjerenstvo za prigovore
Upute za birače
Uputa za promatrače
Kandidacijski obrazac

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT