Hrvatski

Studentski zbor

Uloga Studentskog zbora Grafičkog fakulteta

Studentski zbor Grafičkog fakulteta je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Grafičkog fakulteta, predstavlja studente Grafičkog fakulteta u sustavu visokog obrazovanja, i ima 12 članova. Statut Studentskog zbora Grafičkog fakulteta njegov je temeljni akt.

Zadaća Studentskog zbora Grafičkog fakulteta

Briga o kvaliteti života studenata, posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnima za studente. 
Studentski pravobranitelj prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava te raspravlja o njima sa Studentskim zborom i nadležnim tijelima Grafičkog fakulteta. Savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava. Može biti sudionik u stegovnim postupcima koji se vode protiv studenata u cilju zaštite njihovih prava.

Kontakt podaci

Mail adresa: studentski.zbor@grf.hr
Studentski pravobranitelj: studentski.pravobranitelj@grf.hr

Statut Studentskog zbora

Tehnologijada

Pravilnik o znanstvenom dijelu Tehnologijade – 26.02.2023
Pravilnik o sportskom dijelu Tehnologijade – 24.10.2015
Statut Tehnologijade – 26.02.2023.

Ak. god 2023/2024

Članovi Studentskog zbora Grafičkog fakulteta – ak. god. 2023./243.

Marin Miletić – predsjednik (prijediplomski studij)
Lana Makovec – zamjenica predsjednika (diplomski studij)
Fabijan Kovačević – studentski pravobranitelj (prijediplomski studij)       Natali Selmanović – predstavnica Studentskog zbora GRFa u Skupštini Studentskog zbora u Zagrebu (prijediplomski studij) 
Marin Miletić – zamjenik predstavnice Studentskog zbora GRFa u Skupštini Studentskog zbora u Zagrebu (prijediplomski studij) 
Marin Miletić – predstavnik studenata u FV (prijediplomski studij)
Lana Makovec – zamjenica predstavnika studenata u FV (diplomski studij)
Marina Milošević – predstavnica studenata u FV (diplomski studij)
Martina Pavić – zamjenica predstavnice studenata u FV (prijediplomski studij)
Natali Selmanović – predstavnica studenata u FV (prijediplomski studij)
Agata Radman – zamjenica predstavnice studenata u FV (prijediplomski studij)
Fabijan Kovačević – predstavnik studenata u FV (prijediplomski studij)
Damir Sukop – zamjenik predstavnika studenata u FV (prijediplomski studij)
Ivana Kujundžić – predstavnica studenata u FV (diplomski studij)
Franciska Kocifaj – zamjenica predstavnice studenata u FV (diplomski studij)
Darija Čutić – Predstavnica studenata u FV (poslijediplomski studij)
Ivan Diskordia – zamjenik predstavnice studenata u FV (poslijediplomski studij)
Lana Makovec – članica Stegovnog povjerenstva za studente (diplomski studij)
Fabijan Kovačević – zamjenik članice Stegovnog povjerenstva za studente (prijediplomski studij) 

Ak. god 2022/2023

Članovi Studentskog zbora Grafičkog fakulteta – ak. god. 2022./23.

Rino Bolić – predsjednik (diplomski studij, 2. godina)
Lana Makovec – zamjenica predsjednika (diplomski studij, 2. godina)
Dora Cvetković – studentska pravobraniteljica (diplomski studij, 2. godina)        
Niko Čuturić (diplomski studij, 2. godina)          
Franciska Kocifaj (preddiplomski studij, 3. godina)
Lucija Madjanović (diplomski studij, 1. godina)  
Ivan Malenica (poslijediplomski studij, 3. godina) 
Marin Miletić (preddiplomski studij, 3. godina)    
Ivana Kujundžić (diplomski studij, 1. godina)      
Jakov Radovčić (diplomski studij, 2. godina) 
Sanjin Smojver (diplomski studij, 1. godina) 
Davor Krajnović (poslijediplomski studij, 2. godina)    


Uputa o dopunskim izborima
Pravilnik o izborima za studentski zbor
Odluka Rektora o raspisivanju izbora za Studentski zbor
Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor Grafičkog fakulteta
Izborno povjerenstvo – Sveučilište u Zagrebu
Izborno povjerenstvo – Grafički fakultet
Naputak za biračke odbore
Uputa za promatrače
Povjerenstvo za prigovore – Sveučilište u Zagrebu
Povjerenstvo za prigovore – Grafički fakultet
KANDIDACIJSKI OBRAZAC

Konačni rezultati studentskih izbora
Privremeni rezultati studentskih izbora
Pravovaljane kandidature za izbor Studentski zbor
Odluka o imenovanju biračkog odbora

Ak. god. 2021/2022

Konačni rezultati dopunskih izbora
Privremeni rezultati dopunskih izbora
Odluka o imenovanju biračkog odbora

Popis birača poslijediplomski doktorski studij
Popis birača preddiplomski i diplomski studij
Pravovaljane kandidature za dopunski izbor
Dopunski izbori za studentski zbor

Izborno povjerenstvo
Povjerenstvo za prigovore
Upute za birače
Uputa za promatrače
Kandidacijski obrazac

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT