Hrvatski

Stručna praksa

Postupak obavljanja stručne prakse – skraćeno objašnjenje naputka o postupku prijave stručne prakse (student je dužan i detaljno proučiti navedeni naputak na dnu, prije početka obavljanja prakse)

  1. Provođenje stručne prakse izvršava se kroz aplikaciju „Stručna praksa“ na linku: https://praksa.grf.hr
  2. U aplikaciju se studenti prijavljuju preko AAI@EduHr profila
  3. Kada pristupe aplikaciji mogu predložiti poslodavca ili izabrati iz baze poslodavaca već postojećeg
  4. Također, potrebno je izabrati mentora na fakultetu čija se imena nalaze u padajućem izborniku u aplikaciji
  5. Kada svi mentori prihvate rezerviranu praksu tada se studentu omogućava pristup Dnevniku rada, te on upisuje 10 dana po 8 sati u aplikaciju (ti dani nisu nužno slijedni, te se praksa može odraditi kroz cijeli semestar)
  6. Po završetku unosa dana u dnevnik prakse, mentori (mentor poslodavac i mentor na fakultetu) trebaju odobriti dnevnik prakse.
  7. Kada je dnevnik odobren referada dobiva mail kako je student završio stručnu praksu

Mole se studenti da vode računa o vremenu potrebnom za obavljanje stručne prakse.

Kontakt osoba: Administrator stručne prakse: zeljko.bosancic@grf.unizg.hr

Prilozi:
 
Pravilnik o stručnoj praksi
Naputak o stručnoj praksi
Priručnik za koritenje aplikacije za studente
 
Primjer uputnice za stručnu praksu
Sporazum o suradnji Grafički fakultet
Priručnik za korištenje aplikacije za zaposlenike Fakulteta
 
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT