Hrvatski

Stručna praksa

Postupak obavljanja stručne prakse – skraćeno objašnjenje naputka o postupku prijave stručne prakse (student je dužan i detaljno proučiti navedeni naputak na dnu, prije početka obavljanja prakse)

  1. Student je dužan pronaći firmu za obavljanje prakse. Nakon pronalaska firme student mora znati sa čime se firma bavi, što imaju od opreme općenito i što će raditi na praksi.
  2. Podići Obrazac prijave stručne prakse u referadi, popuniti prvu stranicu i doći na konzultacije koordinatoru za da se odobri praksa.
  3. Po odobrenju prakse od koordinatora dobiti potvrdu (pečat i potpis) od firme o periodu odrađivanja prakse.
  4. Nakon dobijene potvrde javiti se u referadu i riješiti osiguranje (detaljno u Naputku o postupku prijave stručne prakse).
  5. Obaviti praksu u trajanju od 20 radnih dana po 8 radnih sati i voditi dnevnik rada za svaki radni dan.
  6. Po završetku obavljanja prakse dobiti pečat i potpis firme o završenoj stručnoj praksi.
  7. S potvrđenom stručnom praksom i dnevnikom rada javiti se koordinatoru stručne prakse i ponijeti indeks.

Koordinator stručne prakse je izv. prof. dr. sc. Igor Zjakić. Rješavanje prakse je isključivo na konzultacijama.

Mole se studenti da vode računa o vremenu potrebnom za izradu stručne prakse jer je to otprilike jedan radni mjesec te da na vrijeme dođu po potvrdu o početku obavljanja prakse.

PRILOZI:
Procedura prijave strucne prakse i izrade zavrsnog ispita
Naputak o postupku prijave stručne prakse, Obrazac prijave stručne prakse – GRF-SP 01, Dnevnik stručne prakse – GRF-SP 02 i Tiskanica T5
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT