Hrvatski

Međunarodna suradnja

Grafički fakultet samostalno provodi međunarodne aktivnosti koje se odnose na znanstveno i stručno područje djelovanja. Na Grafičkom fakultetu djeluje Prodekan/ica za znanost i međunarodnu suradnju, ECTS koordinator/ica i Ured za međunarodnu suradnju/osobe za kontakt koje obavljaju poslove iz djelokruga međunarodne suradnje.

Međunarodna razmjena odnosi se na razmjenu studenata i sveučilišnih djelatnika, koji se o natječajima mogu informirati putem objava na naslovnoj mrežnoj stranici.

Prodekan/ica za znanost i  međunarodnu suradnju:

doc. dr. sc. Marina Vukoje
Tel.: +385(1) 23 71 080 (120)
Fax: +385(1) 23 71 077
E-mail: marina.vukoje@grf.unizg.hr

ECTS koordinator/ica:
izv. prof. dr. sc. Ivana Plazonić
Tel.: +385(1) 23 71 080 (121)
Fax: +385(1) 23 71 077
E-mail: ivana.plazonic@grf.unizg.hr

Stručni/a savjetnik/ica za međunarodnu suradnju:
dr. sc. Ivana Žganjar
Tel.: +385(1) 23 71 080 (206)
Fax: +385(1) 23 71 077
E-mail: ivana.zganjar@grf.unizg.hr

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT