Hrvatski

Međunarodna suradnja

Izv. prof. dr. sc. Igor Majnarić

U terminu od 17. do 21. rujna 2018. boravio sam na Warsav University of Technology- Faculty of Production Engineering Institute of Mechanic and Printing, koje se organiziralo u sklopu Erasmus + programa (u svrhu usavršavanja KA103). Riječ je o najvećoj instituciji za edukaciju grafičkih inženjera u Republici Poljskoj. Profesor domaćin bila je dr. sc. Joanna Izdebska koja je isplanirala i organizirala sve moje aktivnosti (obilazak laboratorija, upoznavanje s kolegama koji tamo rade, i demostratura rada mjernih i tiskarskih uređaja). Moj boravak bio je podijeljen u 4 radna dana i jedan dan u koji je rezerviran za povratak u Republiku Hrvatsku. Prvi dan protekao je obilazaku Instituta za Mehaniku and Tisak i upoznavanje s radom te znanstveno-nastavne institucije. Pritom je napravljen sastanak s voditeljem prof. dr. sc. Georgijem Petriaszwilijem. Nakon toga organiziran je sastanak s diplomanticom Jolanta Napiórkowska s kojom  je odrađen postupak pisanja rada za IC conference 2018.Drugi dan rezerviran je posjeti laboratoriju za ispitivanje grafičkih materijala. Obilazak i prezentaciju izvršila je dr. sc. Marta Gajadur s svojim laborantima. Pritom su predstavljeni uređaji za mjerenje profila površine, viskozimetri za mjerenje viskoziteta tiskarskih boja, softwer za miješa je boje, oprema za izradu PANTONE recepata te mjerna opremza za ispitivanje mehaničkih i optičkih svojstva papira i plastika. Treći dan organizirani su sastanci i prezentacije praktikuma za tiskarske procese. Pritom su ostvareni kontakti s voditeljicom laboratorija dipl. graf. ing. Katzarina Pilczyanska (digitalni tisak i colour management), koja izvodi nastavu i komercijalna ispitivanja na strojevima HP Indigo 3050, Minolta HubBiz C2060, Canon ImagePress. Pritom su prikazane sve mogućnosti i oprema za ekspertizu digitalno kreiranih otisaka te materijali za digitalno otiskivanje. Četvrti radni organiziran je u računalnim učionama u kojima se izvodi nastava grafičke pripreme i grafičkog dizajna. dr. sc. Eva Biernacki je predstavila i demonstrirala rad na poljskim programima za digitalnu impoziciju te ESCO programe namijenjene za izradu prototipa za komercijalnu i specijalnu ambalažu. Pritom su mi prikazani i radovi studenata izrađenih u sklopu preddiplomskog i diplomskog studija. Peti dan je napravljen završni sastanak s voditeljem studija prof. dr. sc. Georgijem Petriaszwilijem nakon čega sam otputovao nazad u Zagreb.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je slika-2.png
Sl. 1. Centar Varšave u period od 17-21. 09. 2018.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je slika-1-1.png
Sl 2. Tiskarska oprema na Warsav University of Technology

 

Sl. 3. Mjerna oprema u labaratorijima Warsav University of Technology

Izv. prof. dr. sc. Igor Majnarić

U terminu od 10. do 14. prosinca 2018. boravio sam na Univerzi v Ljubljani Naravoslovno tehniškoj fakulteti, Katedri za tekstil, grafiku i dizajn koje se organiziralo u skopu Erasmus + programa. Riječ je o najvećoj instituciji za edukaciju grafičkih inženjera u Republici Sloveniji. Profesor domaćin bila je izv. prof. dr. sc. Diana Javoršek na čijim sam kolegijima izvodio nastavne aktivnosti. Također ona je isplanirala i organizirala sve moje aktivnosti (obilazak laboratorija katedre, upoznavanje s kolegama koji tamo rade, i demostratura rada nekih mjernih I 3D tiskarskih uređaja). Moj boravak bio je podjeljen u 5 radna dana unutar kojih je organiziran odlazak i povratak u Republiku Hrvatsku. Prvi dan protekao je preliminarnom sastanku i dogovoru o izvršenoj nastavi koji se održao u 9.00. Napravljen je detaljan plan i pregledane su prezentacije koje će biti prezentirane. Osiguran je sastanak sa koordinatorom za međunarodnu suradnju i Erasmus+. Te termini popunjavanja prijavnih obrazaca. Pritom je napravljen sastanak s voditeljicom prof. dr. sc. Klementinom Možinom. U terminu od 13.30 organiziran je posjet Srednjoj grafičkoj školi za tisak i medije u sklopu koje sam upoznat s nastavnim planom i programom, te opremom za izvođenje praktične nastave. Domaćin i voditelj posjeta bila je mr. sc. Iva Molek. Drugi dan (11. 12. 2018. u 9.30 ) je osiguran za izvođenje praktične nastave izbornog kolegija “Teorija barvne reprodukcije” na kojem je predstavljen rad spektrofotometra i denzitometra x-rite eXact (2 školska sata). Nakon toga slijedilo je predavanje iz kolegija “Standardizacija grafičkih procesa” koje se održalo u terminu od 11.30 – 13.45 (3 školska sata). Predavanja su pokrila tematske cjeline kao što je primjena Denzitometrije u praćenju kvalitete reprodukcije. 2 Treći dan (srijeda) rezerviran je za predavanje u sklopu kolegija “Barvno upravljanje”. Predavanje je izvršeno od 10.30 do 12.00 (2 sata) u sklopu kojeg je obrađeno područje Boje i obojenja u tisku uz prikaz mjernih metoda za analizu iste. Nakon kraće pauze za izvanredne studente (studij uz rad) izvršeno je kompilacijsko predavanje uz kratko predstavljanje rada na kolorimetru x-rite eXact u sklopu kolegija “Standardizacija grafičkih procesa” (3 školska sata). Time je i završena moja nastavna aktivnost. Četvrti dan (četvrtak) rezerviran je za obilasku Naravnotehniškog fakulteta te upoznavanje s radom te znanstveno-nastavne institucije. Izvršeni su obilasci laboratorija za ispitivanje materijala i tekstila kao i laboratorija za 3D aplikacije. Na kraju je organiziran zajednički ručak u starom centru Ljubljane. U večernjim satima napravljen je sastanak s dr. sc. Gorazdom Golubom urednikom IARIGAI znanstvenog časopisa Journal of Print and Media Technology Reserch. Posljednji dan potpisani su i isprintani sva dokumentacija potrebna za pisanje konačnog Erasmus+ izvještaja. Također je napravljeno nekoliko radnih sastanaka s kolegama iz Naravnotehniške fakultete. To su bili radni sastanci s: prof. dr. sc. Dianom Gregor Svetec, prof. dr. sc. Alešom Hladnik, mr. sc. Barbarom Breznik i prof dr. sc. Dea Muck. Odlazak na Erasmus+ tako je bio uspješno realiziran. Povratak u Republiku Hrvatsku ostvaren je u popodnevnim satima 15.00.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je slika1.png

slika 1. Centar Ljubljane u period od 10-14. 12. 2018.

 

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je slika2.png

slika 2. Zgrada Naravnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Snežniška 7

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je slika3.png

slika 3. Prijedvorje Naravnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Snežniška 7

 

Izložba rezultata rada projekta In Public, In Particular otovrena je 3. travnja 2017. g. u prostoru galerije „U prolazu“ Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autorice izložbe su studentice Tajana Barac i Lora Delić.

 

Primjer dobre prakse odabran od Agencije za mobilnost u kategoriji Mobilnost osoblja u svrhu stručnog usavršavanja

dipl.ing. Ivana Žganjar

Visoko učilište: Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Ustanova domaćin: Sapienza University of Rome, Rim, Italija

Boravak je ostvaren na sveučilištu Sapienza University of Rome u svrhu stručnog usavršavanja djelatnika zaposlenih u Uredu za međunarodnu suradnju na tradicionalno organiziranom događaju “Erasmus Staff Weeku“, u organizaciji temeljenoj na uspješnoj suradnji te osobnom kontaktu s Erasmus koordinatorom sveučilišta Sapienza University of Rome prof. Lucianom Sasom. Prijavila sam se za “Erasmus Staff Week“ s ciljem razvoja suradnje između Visokih učilišta  na području razmjene studenata, nastavnika te administrativnog osoblja u okviru programa Erasmus, kao i mogućeg ostvarivanja partnerske suradnje na međunarodnim projektima.

Kvaliteta organizacije događaja lociranog na atraktivnoj destinaciji rezultirala je iskazanim velikim interesom kandidata te sam nakon selekcijskog postupka, na kojem sam odabrana za sudjelovanje istinski zahvalna na ovom višestruko korisnom iskustvu. Imala sam priliku upoznati nove kolege, razmijeniti iskustva u području rada struke,  susresti kolege s kojima surađujem te na taj način ojačati komunikaciju, proširiti opseg Erasmus bilateralnih ugovora te dogovoriti  nove suradnje.

Iskustva i aktivnosti ostvarene na inozemnoj instituciji rezultirali su iskazanim interesom te prijavama na Erasmus natječaj za studentsku mobilnost putem dogovorene suradnje za vrijeme boravka na Sapienza University of Rome. Važno je napomenuti i da je Sveučilište domaćin iskazalo veliku srdačnost te otvorenost za buduću suradnju, a temeljeno na dobroj dosadašnjoj reputaciji, prezentaciji te iskustvima sa Sveučilištem u Zagrebu. Kao doprinos nastavku uspješne suradnje osobno sam održala prezentaciju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te informirala o ostalim mogućnostima za suradnju sa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

Po povratku sa mobilnosti održana je prezentacija na Tribini za studente i djelatnike Grafičkog fakulteta, koji su detaljno upoznati s otvorenim mogućnostima za suradnju s partnerskim institucijama, uz otvorenu mogućnost informiranja putem Internet stranice Grafičkog fakulteta te osobno u Uredu za međunarodnu suradnju.

Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu podupire razvoj međunarodne suradnje te ciljano djeluje na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, potiče mobilnost studenata, sveučilišnih profesora i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja. Primijećen je porast mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja. U skladu s trendom povećanja mobilnosti, izražen je porast interesa i mobilnosti i u okviru programa Erasmus za nastavno i administrativno osoblje.

Sukladno velikom interesu te ostvarenoj suradnji Erasmus bilateralni ugovori redovito se  obnavljaju te se u skladu s mogućnostima partnerskih Institucija ostvaruje povećanje mjesta za mobilnost nastavnog, administrativnog osoblja i studenata.

Na temelju iznesenih rezultata posjeta osoblja objašnjenje porasta mobilnosti te jačanja međunarodne suradnje u okviru programa Erasmus leži u stečenim iskustvima na partnerskim institucijama po povratku implementiranim u  nastavne metode učenja podižući kvalitetu kolegija na višu razinu. Također iz ovakvog oblika suradnje proizašle su smjernice za nova istraživanja, doktorske disertacije, otvorile su se mogućnosti za nove znanstvene projekte, a znanstvenici kao ishod posjeta ističu mogućnost osobnog razvoja.

Rezultat sudjelovanja u mobilnosti u okviru Erasmus programa, integracija je i distribucija ostvarenih rezultata, iskustava, implementacija međunarodnih razvojnih trendova, uvođenje novih kolegija sukladno strategiji i smjernicama održivog razvoja Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu I dalje podržavajući tendenciju prepoznatljivosti i porasta mobilnosti, novih suradnji.

Smatram da razvoj ovakvog oblika međunarodne aktivnosti predstavlja podršku internacionalizaciji Visokih učilišta kroz ishode posjeta, u okviru kojeg se otvara prostor za kvalitetnu komunikaciju te preciznije definiranje područja moguće suradnje.

 

Iskustva odlaznih studenata

Emili Ivančić

“Odluka o odlasku na Erasmus bila je najispravnija odluka koju sam mogla donijeti. Cijelo iskustvo otvorilo mi je brojna druga vrata i jako sam zahvalna na tome. Bila sam izrazito zadovoljna fakultetom na kojem se Erasmus odrađivao, a istovremeno očarana drugom kulturom i svim ljudima koje sam upoznala. Nakon 5.mjeseci studiranja, odlučila sam iskoristiti i mogućnost odlaska na Erasmus praksu. Bila je to izvrsna opcija, a komunikacija sa djelatnicima Grafičkog fakulteta u Zagrebu bila je od velike pomoći kod cijeloga procesa prijave. Dobila sam veliku podršku i bez njihove susretljivosti i brze reakcije u hitnim trenucima sve ovo ne bi bilo moguće. Preporučila bih svima odlazak na Erasmus, sa sigurnošću mogu reći da se nitko neće vratiti kao ista osoba, misleći to u najpozitivnijem smislu. Jako sam sretna što sam imala priliku ovako nešto iskusiti!”

 

Iva Marenić

“Naziv sveučilišta domaćina: ESDAP Barcelona

Ime i prezime: Iva Marenić

Ak. godina odlaska na mobilnost: 2017./2018. (ljetni semestar)

 1. Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili i biste li ga preporučili kolegama i zašto? Odluka za sveučilište je došla filtrirajući. Najprije, naš fakultet ima ugovore s drugim fakultetima diljem Europe. Dakle, gledala sam koji fakulteti mi najviše odgovaraju s obzirom na moj smjer (dizajn grafičkog proizvoda). Zatim, od onih odgovarajućih sam tražila informacije o godinama studija jer, stvar je u tome što većina fakulteta ove struke traju 3 ili 4 godine, a ja sam gledala studij koji je ekvivalentan drugom semestru četvrte godine. Nakon par poslanih maila i istraživanja, izbor je pao na tri zemlje među kojima je prva bila Španjolska s vodećom školom i kampusom u Barceloni – ESDAP Barcelona. Dakle, dosta ispitivanja i istraživanja. Da, preporučila bih ga drugim kolegama jer je način rada drugačiji od onog na koji smo navikli na našem fakultetu – profesori su puno srčaniji, topliji, bliskiji, skoro pa rade jedan na jedan, ali opet za svakog imaju vremena, veoma su susretljivi i uvijek su tu za pomoći.
 2. Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina (obrasci, dostupnost informacija online, komunikacija s kontakt osobama na stranoj instituciji, brzina dobivanja informacija, itd.) Procedura je prošla u redu, ali ipak je moglo biti malo manje birokracije i administracije. Hod od profesora do profesora, referada, odobravanja itd. ali to je stvarno zanemarivo s obzirom na ono što se doživi na razmjeni. Kasnija komunikacija je bila drugačija jer je naše sveučilište u Hrvatskoj tražilo određene dokumente koji su zapravo bili isti kao oni iz Španjolske, pa je sveučilište domaćina zahtijevalo komunikaciju isključivo s koordinatorom u Hrvatskoj.
 3. Postoje li na sveučilištu domaćinu zaposlenici zaduženi za međunarodne studente koje možete uvijek kontaktirati i zvati ako imate pitanja? Da i stvarno su susretljivi te spremni pomoći u svakom trenutku.
 4. Jeste li trebali studentsku vizu za tu zemlju? Gdje ste vadili i kakva je bila procedura? Nije bilo potrebno, iako u Španjolskoj vrijedi pravilo NIE broja, koji bi svatko trebao izvaditi tko dođe raditi, studirati, živjeti.
 5. Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokumente kao dokaz o znanju stranog jezika? Da, trebali smo i bilo je obvezno. Bez određenog stupnja znanja jezika nisu uzimali u obzir prijave.
 6. Ima li sveučilište domaćina širok izbor predmeta na engleskom? Je li nužno znati i lokalni jezik ili se moguće snaći samo s poznavanjem engleskoga? Nažalost nema nijedan. Ni svi profesori nisu znali engleski jezik (to je sveprisutno u Španjolskoj). Nužno je poznavati španjolski jezik, bar osnove, za laku komunikaciju s profesorima. Ispite je bilo dozvoljeno odgovarati i predavati na engleskom jeziku.
 1. Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? Izvadila sam karticu europskog zdravstvenog osiguranja u HZZO-u na automatu u 3 minute, i to je sve što je potrebno.
 2. Smještaj – gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, koliko ste plaćali smještaj, koliko ste bili udaljeni od sveučilišta i grada? Stanovala sam kod mlade obitelji u stanu u kojem sam imala vlastitu sobu i kupaonicu. Dnevni boravak i kuhinju sam dijelila. Ukupna cijena je bila 430€. Bila sam udaljena vlakom od sveučilišta 35 minuta, a živjela sam u centru grada. Prvotni plan je bio živjeti u stanu s još dvoje studenata, no za smještaj u Barceloni je potrebno platiti dva mjeseca depozita, jedan mjesec agenciji, plus mjesečnu najamninu svaki mjesec, što bi izašlo skuplje nego tražiti privatnu sobu.
 3. Životni troškovi – hrana – dobivate li subvenciju na hranu kao student na razmjeni i koliko? U Barceloni ništa nije prilagođeno studentima, subvencije na hranu nema, nema ni menzi. Hraniš se ili kuhajući ili po restoranima.
 1. Javni prijevoz – dobivate li subvenciju u zemlji/gradu domaćinu kao student na razmjeni? Kao mlada osoba do 25 godina imala sam pravo na sniženu cijenu za pokaz, koja je iznosila 100€ za tri mjeseca, a ona je uključivala vlak, Metro, tramvaj, bus te odlaske na aerodrom. Dakle, napominjem, kao mlada osoba, nebitno jeste li student ili ne.
 2. Je li Vam bila dovoljna stipendija za pokrivanje troškova života ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li neke preporuke gdje i kako uštedjeti? Subvencija za studente koji odlaze u Španjolsku je 410€ što je bilo jako malo. To nije uspjelo pokriti ni smještaj i pokaz skupa. Da se razumijemo, Katalonija je jedna od najskupljih dijelova Španjolske za život, pogotovo Barcelona. U ostalim dijelovima nije takva situacija. Morala sam trošiti dodatna sredstva… Uštediti se može kupovanjem namirnica u određenim dućanima i kuhanjem unaprijed, te odlaženjem na tržnicu u što kasnijim satima kad nema gužve.
 3. Postoji li na sveučilištu domaćinu organiziran buddy program – studenti mentori studentima na razmjeni koji pomažu pri snalaženju, organiziraju razne izlete i druženja? Ne postoji, bar koliko sam ja bila upoznata.
 4. Je li okruženje u kojem ste se našli na sveučilištu domaćinu bilo međunarodno, tj. je li bilo drugih stranih studenata s kojima ste se družili i mogli dijeliti iskustva i savjete? Na mojoj godini su bila još tri Erasmus studenta, a ostatak su bili Katalonci. I svakako sam upoznala druge strane studente, ne samo na sveučilištu već i kroz izlaske, druge škole, poznanstva, putovanja itd. Stranih studenata stvarno ima u svakom kutku!
 1. Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala veliki izazov i kako ste se na to pripremili? Iskreno, bilo je neobično skoknuti sa svog tog užurbanog načina života u Zagrebu na go with the flow načinom života u Barceloni. Sve je opušteno i nikome se nigdje ne žuri. To i nije bio baš izazov, dapače, no, izazov je bio vratit se na stari način života nakon razmjene. Španjolci uglavnom žive za fieste i sieste, nije teško postati hedonist uz takav narod pun glazbe i plesa.
 2. Jeste li naišli na neke probleme tijekom obavljanja administracije prije odlaska ili nakon povratka s mobilnosti – primjerice prilikom priznavanja predmeta? Što možete u tom smislu preporučiti kolegama? Svi predmeti su priznati bez problema jer se to riješilo već prije odlaska na razmjenu. Profesori iz glavnih predmeta su morali potpisom odobriti odgovarajući predmet na stranom sveučilištu (poklapanje od bar 70-80%) koji mijenja njihov na matičnom sveučilištu. Što se tiče toga, preporučila bih onima kojima je u cilju uskladiti predmete, da pomno istraže predmete koji se nude i prouče njihove opise. Problem koji se javio nakon povratka mobilnosti je to što sveučilište u Zagrebu nije priznalo kopiju jednog dokumenta iz Barcelone, pa su tražili isključivo original. Temeljem tog papira, isplaćuje se ostali dio stipendije. To je još uvijek aktualno, pa uistinu ne znam hoće li isplatiti ostali dio stipendije (30%).
 1. Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s razmjene? Da, da i veliko DA! Kad će se putovati ako neće sad, dok smo studenti i dok još uvijek možemo uskladiti akademske težnje i želju za svijetom. Vrlo je lako otići boraviti na fakultetima drugih zemalja dok si još redovan student, a isto vrijedi i za prakse i dodatna usavršavanja. Osim znanja, steći će iskustvo, okusiti život u drugačijim uvjetima i okolini, upoznati gro novih ljudi i zemalja, steći poznanstva, te biti potkovani s jednim jezikom više.”

 

Valerija Đerek

“Općenito sam izuzetno zadovoljna iskustvom za vrijeme mobilnosti. U smislu papirologije, sama priprema za odlazak bila je vrlo jednostavna, upute su bile egzaktne i razumljive, stoga nije bilo problema pri prikupljanju i slanju dokumentacije. Po dolasku na strano sveučilište, naišla sam na izuzetno strpljiv i otvoren tim te također s lakoćom riješila sva službena pitanja. Pohađanje ljubljanskog sveučilišta bilo je vrlo pozitivno iskustvo, način izvođenja nastave i vrednovanja znanja su moderni, zanimljivi i zabavni. Vještine i znanja koja sam stekla moći ću primijeniti u učenju, ali i narednom poslovnom iskustvu. Po završetku semestra sam sve ispite s lakoćom riješila, unatoč “jezičnoj barijeri” – naime, dogovor je bio da nastavu slušam na slovenskom zbog unapređivanja svojih vlastitih jezičnih vještina, a da komuniciram na hrvatskom, budući da ga i kolege i nastavnici razumiju. Završno prikupljanje papirologije je proteklo bez ikakvih problema, i od strane nastavnika, i od strane referade, a slanje dokumenata je ponovno bilo vrlo jasno definirano.
U konačnici, zaista sam sretna što sam imala priliku iskusiti nešto novo i drugačije. Iskustvo razmjene me naučilo snaći se u novoj sredini, otkriti drugačije stavove i principe prenošenja znanja, funkcionirati u timu i samostalno te se dokazati unatoč svemu nepoznatom i novom. Svakome bih preporučila odlazak na strano sveučilište u svrhu izgradnje vlastite osobnosti i stjecanja novih iskustava, kako u vidu obrazovanja, tako i u vidu novih poznanstava i proširivanja vidika.”
 
 
 
 
Željka Grbeša

Erasmus iskustvo – Željka Grbeša

Zimski semestar 2017/2018, Ljubljana (Slovenija), Univerza v Ljubljani

Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of natural science)

“Odlazak na studentsku razmjenu preko Erasmus programa bi svakom studentu toplo preporučila bez obzira na grad u koji odlazi. Ja osobno sam upoznala divne ljude i stekla drage prijatelje iz različitih dijelova svijeta. Oskustvo koje donosi puno koristi svakom studentu. Zahvaljujući odlasku u drugi grad upoznala sam drugačiji način funkcioniranja raznih ustanova, fakulteta i birokracije. Upoznala sam divne ljude i njihove kulture, razvila sam svoje znanje engleskog jezika i upoznala osnove slovenskog jezika. Profesori i službenici u studnetskoj referadi u Ljubljani su iznimni ljudi, spremni uvijek pomoći i uglavnom su dostupni. Sve u svemu jedno super iskustvo koje bi preporučila svakom studentu.”

 

Erika Rerečić

“Zadovoljna sam sa iskustvom dobivenim na erasmusu u Portugalu. Jedina zamjerka sto se tice stranog fakulteta je da nisam mogla birati sve predmete koji su navedeni na njihovoj stranici jer se radi o novom programu koji se predvodio samo na prvoj godini te za jedan predmet koji mi nije bio ponudjen na engleskom. Na srecu se znam koristiti programom koji smo trebali savladati na tom predmetu te sam radi toga mogla poloziti kolegij. Iskustvo je svakako bilo lijepo te sam sretna sta sam se odlucila za fakultet u Portugalu. Osim novog iskustva upoznala sam nove ljude iz cijelog djela europe. Svakako bih ponovila ovo iskustvo.”

 

 

Marina Pokrajac

“Sudjelovala sam na BEST-ovu seminaru u Rusiji u St. Petersburu, (3rd FabLab school na Politehnickom sveucilistu u St. Petersburgu), gdje smo radili sa 3D printerima i cutterima te s arduino-m kako bi realizirali prototipe u grupama (jedan od projekata bio je i moj). Nakon svakog BEST-ovog seminara/tecaja se dodjeljuju i certifikati (ponekad i s mogucnoscu zamjene za 1-2 ects-a ovisno o fakultetu). To je svakako bilo iznimno iskustvo i znacajno je pridonjelo mojem akademskom obrazovanju.”

 

Partnerske institucije

Escola municipal d’art i disseny de Terrassa
Javier Córcoles

I’m grateful to my hostess and the teachers and students that I met during my visit to your faculty. I felt a warm welcome and was very interesting to see all the equipments and talk about the different subjects and skills that students can acquire during their studies. After the visit, I return to my home with a very good impression of your faculty. I’ll hope that we can find ways of cooperation and meet again in the future. Thank you and greetings from Barcelona!

 

 

Universidad Complutense de Madrid

“We have got an excellent exchange experience with your institution in the frame of LLLP- Erasmus Programme.”

 

Sara Fernández Penit

“I´m Sara, one of your last Spanish visitors. I hope you are fine. I would like to thank you for all your help. I´ve got a very well impression of both of the faculties visited by me. I ask you to thank everybody their attention to me. As you know, I prepared my trip in a couple of weeks and I landed in Zagreb with a lot of stress because I couldn´t organize my visit well. I´m very pleased with my staying at your university and in Croatia. I feel my experience has been very interesting and nowadays, with more calm, I´m processing all what I´ve learned.

I´ve enjoyed very much in Zagreb and its surroundings. Your city is really beautiful and very “warm”. In general, your culture is very similar to Spanish one. I visited the most of places you recomended me and walked around. On the other hand, “My Croatian family” was very nice with me and they invited me to meet Zadar, where they have a house, the last weekend. Really, my best memory of Croatia is people, their hospitality.

My wish is the relation between our centers can continue and I´ve been working in that sense. In particular, I have been talking with several researches about that possibility and with a student (Miguel Gil Romero) who stayed with you the last year because he has a good knowledge of both of our centers and countries.

I´m glad to have the opportunity to welcome some of you at my university. I encourage you and the rest of your colleges to visit us. I´ll comment some ideas of a possible collaboration.

I´m Sara, one of your last spanish visitors. I hope you are fine. I would like to thank you for all your help. I´ve got a very well impressión of both of the faculties visited by me. I ask you to thank everybody their attention to me. As you know, I prepared my trip in a couple of weeks and I landded in Zagreb with a lot of stress because I couldn´t organize my visit well. I´m very pleased with my staying at your university and in Croacia. I feel my experience has been very interesting and nowdays, with more calm, I´m processing all what I´ve learned.

I´ve enjoyed very much in Zagreb and its surroundings. Your city is really beautiful and very “warm”. In general, your culture is very similar to spanish one. I visited the most of places you recomended me and walked around. On the other hand, “My Croatian family” was very nice with me and they invited me to meet Zadar, where they have a house, the last wekend. Really, my best memory of Croatia is people, their hospitality.

My wish is the relation between our centres can continue and I´ve been working in that sense. In particular, I have been talking with several researches about that possibility and with a student (Miguel Gil Romero) who stayed with you the last year because he has a good knowledge of both of our centres and countries.

In this moment, I´m reviewing the information was delivered to me by your both faculties. Please, find attached a file with the last memory of my faculty with the intention you can know the centre and its work better. I send you a spanish version but, from page 54 to page 66, you can find the webmail of investigation groups which have English information. It would be interesting, professors of both centres, review this information and tell us in which areas they have some special interest.

As I told you I work as an administrative staff in the Economics Affairs at Science Computer Faculty. But at the same time, I belong to a research group at Economics Sciencies Faculty (International and Development Deparment). I have prepared several projects with Computer faculty´s staff and with the support of our Dean.

I´m glad to have the oportunity to welcome some of you at my university. I´ll see Yesenka next week. I encourage you and the rest of your colleges to visit us. I´ll comment some ideas of a possible colaboration with Yesenka and she will tell you about it.

Keep in touch. Best regards,

Sara”

Polytechnic Institute of Tomar

“My name is Célia Barreto and I am the Erasmus coordinator of the degree in Design and Graphic Arts Technology, from the Polytechnic Institute of Tomar, in Portugal.

We had in 2016 a student from your University, Kristina Mrnjavac, and it was a good experience for us and also for her.”

 

Faculty of Chemical Technology of the Slovak University of Technology

“Thank you and your colleagues for very pleasant and stimulating week in Zagreb. I hope that our cooperation is only beginning and will continue at the future. I send you the second = signed site of Teaching programme, the first you can print”

Milena Reháková

 

Technological Educational Institute of Athens

“Our visit to Zagreb was very fruitful and the experience great! We liked very much your school – your colleagues, as well as Zagreb and nice people!”

Best Regards, Stamatina Theohari

 

Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona (Barcelona)

“We are very grateful for your warm welcome in Zagreb and for your help so as that the Lettering workshop could be made. Please share our deep gratitude with all the teachers participating in the workshop!We are going to make a short talk about our ERASMUS experience in Zagreb and Ljubljana on next Wednesday 21st March. This talk will be part of the program “from Abroad 17.18: talks and lectures in English about Art and Design”. At the end of the academic year we will also make a digital brochure which will show all the activities included in the program.
Here they are the links announcing this talk on the websites of our two institutions (EASD Pau Gargallo and ESDAP Catalunya)  As you can check all the students did their best during the workshop!
 
http://paugargallo.cat/index.php/2018/03/14/from-abroad-17-18-talks-and-lectures-in-english-about-art-and-design/
 
http://www.esdap.cat/p/1/729/0/From-Abroad-17-18-talks-and-lectures-in-English-about-Art-and-Design
 
We will be very interested in sharing the project “Lettering. Idioms and sayings” and other possible Photography projects with your institution.
 
Thanks a lot for everyhing!”
 
EGIN Conference
“Life is funny. Being home again is of course always nice. And still there is also a funny feeling. I miss the warmth of Zagreb, of the people and of the temperature too. I really want to thank you personally for all you have done for us to make this conference work.”
 

 

 

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT