Hrvatski

SEMINARI I RADIONICE ZA STJECANJE GENERIČKIH VJEŠTINA

Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina održavaju se na Fakultetu i Sveučilištu, a doktorandu se može odobriti pohađanje takovih seminara i radionica na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. Doktorand je obvezan tijekom doktorskoga studija steći najmanje 5 ECTS boda pohađanjem seminara ili radionice za stjecanje generičkih vještina. Odluka o radionicama za stjecanje generičkih vještina objavljena je na mrežnim stranicama GRF-a.

Radionica za stjecanje generičkih vještina:

SHERPA/RoMEO, InCites JCR, Mendeley i LaTeX. Četiri alata za pisanje boljih znanstvenih radova.
Anketa o zadovoljstvu polaznika.

 

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT