Hrvatski

Studomat

Studenti prijavljuju i odjavljuju ispite elektroničkim putem pomoću ISVU Studomata (ISVU-Informacijski sustav visokih učilišta). ISVU je projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pokrenut početkom 2001. godine u sklopu programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Detaljnije o Informacijskom sustavu visokih učilišta može se pronaći na stranici http://www.isvu.hr/ .

Studomat je modul koji osim prijavljivanja i odjavljivanja ispita omogućava studentima i pregledavanje rasporeda pismenih ispita, rezultate pismenih ispita, rasporeda usmenih ispita, upisuju godinu, biraju izborne predmete, zahtijevaju ispis raznih uvjerenja, imaju uvid u financijske obveze. Pomoću Studomata studenti imaju i uvid u sve svoje osobne podatke koji su registrirani u bazi podataka, podatke o upisanim godinama, upisanim predmetima, položenim ispitima, razini prava na studentsku prehranu itd. Mole se studenti da pomoću Studomata pregledaju sve podatke pod rubrikama Ispiti i Podaci o studentu. Eventualne pogreške u podacima student prijavljuje Studentskoj službi.

Studomatu student može pristupiti računalnim-kioscima smještenim kod referade na I katu Grafičkog fakulteta pomoću bilo kojeg računala priključenog na Internet s instaliranim Internet preglednikom na stranici http://www.isvu.hr/studomat, te bilo kojem Studomatu instaliranom na visokim učilištima i SRCE-u.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET
Zagreb, Getaldićeva 2
KLASA: 135-02-09-020
URBROJ: 251-80-09-020
Zagreb, 02.09.2009.

Na temelju članka 11. Statuta Grafičkog fakulteta od 26. lipnja 2005. godine, auz suglasnost Kolegija dekana, dekanica donosi:

ODLUKU O NAČINU PRIJAVE ISPITA

Studenti koji studiraju po Bolonjskom procesu ispit moraju prijaviti isključivo putem studomata.
Položeni ispit koji je prijavljen putem prijavnice ISVU sustav NE PRIZNAJE te će student ispit morati ponovno polagati uz prethodnu prijavu putem studomata.

Prijava ispita putem prijavnica vrijedi SAMO za studente dodiplomskog studija (stari nastavni plan i program).

Dekanica:
prof.dr.sc. Diana Milčić,v.r.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT