Hrvatski

Obrasci-međunarodna suradnja

STUDENTI

ERASMUS+ STUDIJSKI BORAVAK


Upute studentima odabranima za studentsku razmjenu ak. god. 2018./19. (ažurirano 15.10.2018., moguće su naknadne nadopune Uputa)

Povrat isplaćene financijske potpore_studenti (Smjernice i postupak 05.04.2017.; Odluka Senata Sveučilišta 18.09.2014.)

Statement of host institution – Confirmation of arrival/departure (start date/end date)_2018./19. (moguće su naknadne izmjene obrasca)

Obrazac Learning agreement 2018./19.
Learning agreement – prije mobilnosti i tijekom mobilnosti (before, during)_2018./19.
Learning agreement 2018 – upute

Erasmus+ studentska povelja_2018 (objavljeno 24.7.2018.)

Obrazac – Izjava o ODUSTANKU

Obrazac – Izjava o prihvatu ZERO-GRANT statusa

Mogućnost produžetka studijskog boravka sa zimskog na ljetni semestar ak. god. 2018./19. postoji uz suglasnost stranog sveučilišta i matičnog fakulteta te poštivanje detaljne procedure, rokova i uvjeta (npr. ukupno trajanje  mobilnosti, uvjeti iz Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti i ostalo). O detaljnoj proceduri mogućnosti produžetka boravka sa zimskog na ljetni semestar, studenti zimskog semestra primit će detaljne informacije na svoju email adresu sredinom studenog 2018. Stipendiranje produžetka je moguće, ovisit će o raspoloživosti sredstava.

ERASMUS+ STRUČNA PRAKSA

Erasmus+ Programme guide (European Commission)

Informacije o praksama u području digitalnih vještina (“Digital Opportunity Traineeships”)

Informacije vezano uz Brexit i Erasmus+ mobilnost u Velikoj Britaniji: priopćenje od strane AMPEU i EK

Česta pitanja – Erasmus+ prakse

Obavijesti:

Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2019./20. (1. krug) je u pripremi; otvaranje natječaja očekuje se u svibnju 2019.

UPOZORENJE – ERASMUS+ PRAKSA U FRANCUSKOJ ZA NEDAVNO DIPLOMIRANE:
Zbog specifičnih zakonskih odredbi u Francuskoj je moguće odraditi Erasmus+ stručnu praksu jedino ako se osoba nalazi u studentskom statusu. Prakse za nedavno diplomirane (“recent graduates”) u Francuskoj nisu moguće.

Obrasci, dokumenti, upute vezani uz prijavu na Natječaj:

Acceptance Confirmation 2019./20.

Acceptance Confirmation – fiktivni ispunjeni primjer, informacije na engleskom za potencijalne prihvatne institucije uz naznačene česte greške – bit će uskoro dostupno.

Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom – bit će uskoro dostupno.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (Napomena: ovaj dokument je potreban samo u slučaju prijave za dodatnu potporu vezano uz slabiji socioekonomski status) – bit će uskoro dostupno.

Uputa o znanju jezika i potvrdama 2019./20.

EK kalkulator – izračun trajanja boravka na mobilnosti

Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2019./20. – bit će uskoro dostupno.

Česta pitanja – Erasmus+ prakse

Learning Agreement for Traineeships. Napomena: ovaj dokument nije neophodan prilikom prijave na natječaj, već tek nakon zatvaranja natječaja odnosno objave rezultata.

PRIJE PRAKSE: Learning Agreement for Traineeships 2019./20.-BEFORE – bit će uskoro dostupno.

Primjer ispunjenog obrasca Learning Agreement for Traineeships-before – bit će uskoro dostupno.

Upute za ispunjavanje – Guidelines on how to use Learning Agreement for Traineeships (pdf)

ZA VRIJEME PRAKSE: Learning Agreement for Traineeships 2019/20 – DURING (napomena: ovaj obrazac koristiti samo za neophodne izmjene LAT za vrijeme prakse)

PO ZAVRŠETKU PRAKSE: Learning Agreement for Traineeships – AFTER (= Traineeship Certificate)

Obrazac – mjesečno izvješće (monthly report) 2019./20. – bit će uskoro dostupno.

Erasmus+ studentska povelja (dostupno na internet stranicama Europske komisije)

Obrazac – Izjava o prihvatu ZERO-GRANT statusa – bit će uskoro dostupno.

Obrazac – Produžetak prakse – Izjava o prihvatu ZERO-GRANT – bit će uskoro dostupno.

Obrazac – Izjava o ODUSTANKU studenta – bit će uskoro dostupno.

Obrazac – Osobe s invaliditetom (kontaktirati Ured za medunarodnu suradnju – obrazac i upute se nakon odabira/prihvata prijave šalju pojedinačno studentu)

Povrat isplaćene financijske potpore_studenti (Smjernice i postupak 05.04.2017.; Odluka Senata Sveučilišta 18.09.2014.)

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu

ZNANSTVENO NASTAVNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

  • Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja – programske zemlje

Erasmus+ – akademska godina 2018./19.

  • Natječaj za akademsku mobilnost

Akademska razmjena 2018. – 1. i 2. krug

Akademska razmjena 2019. – 1. i 2. krug

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT