AIFMP – izbor najboljeg profesora u grafičkoj struci

Odbor najveće indijske grafičke organizacije AIFMP (All India Federation of Master Printers)  je 5. rujna 2021. godine jednoglasno izabrao od uvaženih međunarodnih profesora emeritusa prof. dr. sc. Vilka Žiljaka Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu  za najboljeg profesora u grafičkoj struci (the best teacher in ” Print & Graphics “).

Naš professor emeritus je također održao predavanje kao počasni predavač (Guest of Honour) na konferenciji “Acknowledging the Roots’” organiziranoj od strane AIFMP za koje je dobio pohvalu od Indijske grafičke industrije i obrazovanja.