Erasmus+ posjet sa Sveučilišta Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo

U  okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu usavršavat će se djelatnice L’Escola d’Art Pau Gargallo https://paugargallo.cat/ Georgina Alcacer Exposito i Zaira Anselmo Castellano. Zainteresirani djelatnici Fakulteta, koji žele ostvariti suradnju  slobodni su ih kontaktirati pute emaila:  zanselmo@xtec.cat i  galcacer@xtec.cat.