Gostujuće predavanje u okviru CEPPUS programa – izv. prof. dr. sc. Nemanja Kašiković

Pozivaju se djelatnici Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na pozvano predavanje izv.prof. dr. sc. Nemanje Kašikovića da će se u izvesti u sklopu CEPPUS programa

Predavanje će se održati u srijedu 3. studenog 2021. u predavaonici C Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 15.20.

Dr Nemanja Kašiković, vanredni je profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, rođen je 21.09.1980. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Visoko obrazovanje od osnovnih studija do doktora tehničkih nauka je završio na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, gde je u zvanje vanrednog profesora izabran 2017. godine. Trenutno na Fakultetu tehničkih nauka izvodi nastavu na sva tri ciklusa obrazovnog programa, a pored nastave na matičnom fakultetu od 2012/13 godine predaje na osnovnim studijama na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Banja Luci.

Član je Saveta Fakulteta tehničkih nauka, rukovodilac doktorskih studija na departmanu za Gradičko inženjerstvo i dizajn, član je Saveta doktorskih studija i Fakultetskog odbora za saradnju sa privredom.

Dr Nemanja Kašiković je urednik časopisa Journal of graphic engineering and design, a u časopisu Tekstilna industrija je član uređivačkog odbora. Recenzent je u velikom broju časopisa sa impact faktorom (Journal of Materials Chemistry C, Textile research journal, Journal of industrial textiles, Agro FOOD Industry High-tech, Journal of Imaging Science and Technology, Technical gazzete, Colortion technology, Vacuum journal, Advances in Mechanical Engineering, Cellulose chemistry and technology, Tekstil ve konfeksyion and Fibers and polymers).

Područja istraživanja su tehnike štampe, gde je kao autor ili koautor napisao veći broj knjiga (Digitalna štampa – udžbenik, Sito štampa – udžbenik, Procesni parametri štampe tekstilnih materijala – monografija, Digitalna štampa – praktikum, Tehnike štampe – praktikum, Grafički sistemi – praktikum).