HRZZ otvoreni natječaji

HRZZ trenutno ima dva otvorena natječaja:

 1. Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
  • Svrha natječaja je stabilno i kontinuirano financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu. Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
  • Rok za prijavu mentora: 16. veljače 2021. godine zaključno do 13 sati
  • Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
  • Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
  • Okvirni broj doktoranada: 200
  • Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
  • Trajanje financiranja: najviše 4 godine
  • Okvirni početak financiranja: jesen 2021. godine
 2. Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-04)
  • Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.
  • U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta.
  • Rok za prijavu: 1. travnja 2021. do 17:00 sati (CET) – zajednička prijava podnosi se SNSF-u, a prijava hrvatskog istraživača do 2. travnja 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
  • Istraživačko područje: sva znanstvena područja
  • Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa Švicarskim partnerom
  • Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
  • Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.
  • Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
  • Rezultati natječaja očekuju se krajem rujna 2021. godine.
  • Okvirni početak projekta: najranije studeni 2021. godine