IZVANREDNI ISPITNI ROK

U skladu s odlukom Fakultetskog vijeća od 16. prosinca 2019. godine (KLASA
602-04/19-04/17, URBROJ 251-80-01-19-9), izvanredni rok za kolegije ljetnog semestra održat će se od 27. siječnja do 31. siječnja 2020. godine.

Ispit mogu prijaviti isključivo studenti koji nakon odslušanog kolegija nisu iskoristili 4 izlaska na ispit u akademskoj godini 2018./2019., a upisali su zimski semestar akademske godine 2019./2020.

Na izvanrednom roku se može prijaviti samo jedan ispit.

Prijave se podnose osobno u studentskoj referadi 14.-15.01.2020. godine od 10 do 12 sati.

Konačan raspored satnice ispita bit će objavljen naknadno.

doc. dr. sc. Miroslav Mikota,
prodekan za nastavu