JAVNA OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE doktoranda Krunoslava Hajdeka, dipl. ing.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GRAFIČKI FAKULTET

ZAGREB, Getaldićeva 2

 

KLASA: 643-03/16-01/

URBROJ: 251-80-16-1

Zagreb, 20. lipnja 2016.

 

 

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta , na svojoj 9. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2015./2016., održanoj 20. lipnja 2016. godine je zaključilo da će se

u utorak, 28. lipnja 2016. godine u 12,00 sati u Vijećnici

Grafičkog fakulteta održati

JAVNA OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

doktoranda Krunoslava Hajdeka, dipl. ing.

pod naslovom:

„Akromatske reprodukcije uvjetovane pojavnošću pozadinskih efekata“

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

  1. izv. prof. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, predsjednica,
  2. doc. dr. sc. Miroslav Mikota, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, član,
  3. prof. dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, vanjska članica,
  4. doc. dr. sc. Mile Matijević, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, zamjenski član,
  5. prof. dr. sc. Ladislav Lazić, Sveučilište u Zagrebu, Matalurški fakultet, Sisak, zamjenski vanjski član.

 

Mentor doktorandu je prof. dr. sc Nikola Mrvac.

 

 

 

Dekan:

Prof. dr. sc. Klaudio Pap