JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Krunoslav Hajdek

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GRAFIČKI FAKULTET

 

KLASA: 643-03/15-01/

URBROJ: 251-80-15-1

Zagreb, 23. lipnja 2015.

 

 

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta je na 9. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2014./2015., održanoj 23. lipnja 2015. godine zaključilo da će se

u utorak, 30. lipnja 2015. godine u 10,00 sati  u Vijećnici

Grafičkog fakulteta održati

JAVNA  OBRANA  TEME  DOKTORSKE  DISERTACIJE

 

doktoranda Krunoslava Hajdeka, dipl. ing.,

 pod naslovom:

“Pomak pojavnosti boje desaturiranih akromatskih i kromatskih reprodukcija uvjetovan manifestacijom pozadinskih efekata”

 

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije:

 

  1. izv. prof. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, predsjednica povjerenstva
  2. prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, mentor
  3. doc. dr. sc. Mario Tomiša, Sveučilište Sjever, Koprivnica, vanjski član
  4. doc. dr. sc. Damir Modrić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, zamjenski član
  5. doc. dr. sc. Damir Vusić, Sveučilište Sjever, Koprivnica, zamjenski vanjski član

 

 

               Dekan:

                                                                                                                          prof. dr. sc. Klaudio Pap