Javni natječaj Zaklade Hrvatske akademije

UPRAVNI ODBOR
obnovljene

ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
čiji su utemeljitelji:

 

Hrvatski sabor                                                   Privredna banka d.d.                                   

Grad Rab                                                             obitelj Torbar

Zagrebački velesajam                                      obitelj dr. G. i F. Verbič

Školska knjiga                                                    d.d.INA industrija nafte

Pliva d.d.                                                            Grad Zagreb

Hrvatska gospodarska komora                    Dragutin Tadijanović

Zagrebačka banka d.d.

kojoj je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Hrvatske

o b j a v l j u j e
T R I N A E S T I
J A V N I   N A T J E Č A J

I.
za potpomaganje sljedećih aktivnosti:
– izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,
– organiziranje znanstvenih skupova,
– razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,
– otkup umjetnina.

Ukupna svota predviđena za potpomaganje zakladnih namjena u 2010. godini iznosi 1,300.000,00 kuna.

Pravo predlaganja imaju pojedinci, skupine, udruge te znanstvene i umjetničke ustanove.
Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.
Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta.

II.
Iz posebnog fonda Nagrada Dragutina Tadijanovića dodijelit će se:
– pjesnička nagrada, u iznosu od 20.000,00 kn koja će se uručiti na manifestaciji
posvećenoj Dragutinu Tadijanoviću,
– po jednu studentsku stipendiju, u iznosu od 5.000,00 kn ponajboljem studentu književnosti
iz Brodsko-posavske županije i Ličko-senjske županije,

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 15. siječnja 2011. na adresu:
Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, Zagreb

Nepotpuno obrazloženi odnosno nepravovremeno podneseni prijedlozi ne će se uzeti u obzir.
Odluku o dobitnicima pripomoći donijet će Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svi dobitnici sredstava dužni su u roku od godine dana od zaključivanja ugovora opravdati utrošak odobrenih sredstava ili sredstva vratiti Zakladi.
Obrazac prijavnice za natječaj i detaljne informacije o natječaju dostupne su na www.hazu.hr

RAVNATELJ ZAKLADE                                                   PREDSJEDNIK UPRAVNOG
ODBORA ZAKLADE
Prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, v. r.                             akademik

                                                                                              Velimir Neidhardt, v. r.