Likovna radionica Grafičkog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za učenike OŠ Lipik

Likovna radionica Grafičkog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za učenike OŠ Lipik

Subota, 19. studenoga 2016.

http://bashart.info/i-r/

I-R
Od ideje do Realizacije* naziv je projekta OŠ Lipik i bashART a inspiriran radionicama i izložbom ‘Dizajna za inkluziju’ British Councila održanima ove godine  u Požegi.

Učenici sedmih i osmih razreda OŠ Lipik koji sudjeluju na projektu ”Od ideje do realizacije (I-R)” imati će priliku putovati za Zagreb na likovne radionice čiji domaćin je Grafički Fakultet Sveučilišta u Zagrebu!

Na LIKOVNIM RADIONICAMA, čiji voditelji su Jesenka Pibernik i Mario Miličić, učenici će dobiti uvid u dizajn koristeći reciklirane materijale.
Izletom na Grafički Fakultet učenici dobivaju iskustveno znanje o dizajnu i uporabi recikliranih materijala koje će usvojiti na terenskom radu kroz likovno stvaralaštvo.
Cilj likovnih radionica je potaknuti učenike OŠ na kreativno stvaralaštvo i u nastavu likovne kulture uvesti pojmove dizajna i poduzetništva.
OŠ Lipik i bashART smatraju ovo jedinstvenom i rijetkom prilikom za suradnjom sa Grafičkim fakultetom te smatraju da učenici time dobivaju znatno više nego što bi dobili iz nastave u učionicama.