Međunarodni znanstveni skup Tisakrstvo & Dizajn 2018

Pozivamo Vas da prijavite svoj rad na Međunarodni znanstveni skup Tiskarstvo & Dizajn 2018. koji će se održati 16. i 17. ožujka 2018.

Otvaranje u Velikoj dvorani Školske knjige, Masarykova 28.

Tiskarstvo – Poziv na predaju radova 2018