Nabava sustava za probno otiskivanje

U elektroničkom oglasniku javne nabave  Narodnih novina objavljen je poziv za nadmetanje za predmet nabave: Nabava sustava za probno otiskivanje https://ponuda-jn.nn.hr/etender.aspx?action=SHOW&ID=0c2a8689-fa6d-4e6a-87b0-ce9d761ff7f5

Naslov : Nabava sustava za probno otiskivanje
Opis : Nabava sustava za probno otiskivanje
Vrsta objave : Obavijest o početku postupka javne nabave (male vrijed.)
Objavljeno dana : 23.12.2011
Broj objave : N-32-M-150125-211211