Natječaj za Alpe-Jadran istraživačke stipendije Sveučilišta u Udinama

Sveučilište u Udinama dodjeljuje istraživačke stipendije mladim istraživačima zemalja-članica Radne zajednice Alpe-Jadran.

Sveučilište u Udinama je osiguralo 26 000 eura za Alpe-Jadran istraživačke stipendije u trajanju od 3 do 6 mjeseci koje se moraju ostvariti u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2011.

Stipendije su namijenjene:

  • mladim istraživačima koji su državljani regija i zemalja Radne zajednice Alpe-Jadran (talijanski državljani isključeni)
  • koji se bave istraživačkim projektima od posebnog interesa za područje Alpe-Jadran i
  • koji su postdoktorski studenti disciplina koje se podučavaju na Sveučilištu u Udinama.
Stipendije, u mjesečnom iznosu od 1290 eura (v. detalje u privitcima), dodjeljuje Sveučilište u Udinama na osnovu odluke Komisije koju odabire samo Sveučilište. Odluka Komisije će se temeljiti na interesu koje predstavlja predloženi istraživački projekt. Komisija određuje dužinu istraživačkog razdoblja.

 

Potrebno je dostaviti sljedeće :
  • osobni podaci kandidata
  • životopis iz kojeg je jasno vidljivo koji/koje studije je kandidat završio
  • presliku diplome
  • potvrdu o jezičnim vještinama
  • sažet opis predviđenog istraživačkog projekta (navesti trajanje projekta)
  • pismo profesora s matičnog sveučilišta koje obavezno mora biti član Rektorske konferencije RZ Alpe-Jadran.

Kontakt osoba:
Gospođa Cristina Protto
Università degli Studi di Udine
CENTRO RAPPORTI INTERNAZIONALI
Via Palladio 8
I – 33100 UDINE
Tel. 0039 0432 556220
Fax 0039 0432 556229
cristina.protto@amm.uniud.it

Rok prijave: 30. studenoga 2010.

Više: http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja?@=5tn0#news_10722