Natječaj za nagrade Innovact Campus Awards

Već 9 godina Innovact Campus Awards uz podršku EK omogućava studentima provedbu projekata na europskoj razini.
Studenti s kreativnim i inovativnim idejama za poslovne projekte, inovacije mogu sami ili u timu sudjelovati u 9 izdanju Campus Innovact Awards čiji je cilj nagrađivanje novih i izazovnih projekata. Projekt može biti u pripremi i razvoju ili lansiran.

Prijava:http://www.newsletterfactory.info//ressources/1259744628/lettre/bandeaux/divers/dc_cia2011_gb%5B1%5D.doc