Natječaj za stipendiju na National Sun Yat-sen University, za ljetni semestar akademske godine 2013./14.


Temeljem bilateralnog sporazuma između National Sun Yat-sen University (Tajvan/Kina) i Sveučilišta u Zagrebu raspisuje se natječaj za dvije (2) stipendije za studentsku razmjenu u ljetnom semestru akademske godine 2013./14. za (pred)diplomske studijske programe koji se izvode na tom sveučilištu.

Rok za prijave: 23. listopad 2013.

Stipendija uključuje: oslobođenje od plaćanja školarine na National Sun Yat-sen University za vrijeme studijskog boravaka, pomoć pri pronalaženju studentskog smještaja od strane National Sun Yat-sen University, mjesečnu potporu Sveučilišta u Zagrebu od 3.000 kn, te refundaciju za putne troškove u iznosu do 5.000 kn.

Za stipendiju se mogu natjecati redoviti studenti Sveučilišta u Zagrebu s odslušana minimalno dva semestra, vrlo dobrim uspjehom u studiju i znanjem engleskog jezika.

Studenti su dužni zadržati status redovnog studenta na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu tijekom cijelog svog boravka na stranom sveučilištu. Ako pripadaju kategoriji studenata koji ili u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi.

Zainteresirani kandidati trebaju do srijede 23. listopada 2013. Sveučilištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb s naznakom natječaja dostaviti sljedeće dokumente:

• molbu na hrvatskom jeziku
• životopis na engleskom jeziku na Europass CV obrascu, dostupnom na: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
• opis studijskih planova na National Sun Yat-sen University na engleskom jeziku (max 2500 znakova)
• preporuke dvaju profesora matičnog fakulteta na engleskom jeziku,
• prijepis ocjena položenih ispita na engleskom jeziku
• potvrdu o upisanoj akademskoj godini 2013./14.
• potvrdu o znanju engleskog jezika; jezične potvrde koje se prihvaćaju:

• ako je student položio jezik na fakultetu – minimalno 2 godine, fakultet izdaje potvrdu o znanju jezika,
• potvrda škole stranih jezika, ili Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
• međunarodni certifikati.

Podrobnije obavijesti o National Sun Yat-sen University dostupne su na adresi: http://www.nsysu.edu.tw/.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Odluku o izboru kandidata donosi Odbor za međunarodnu suradnju. Odabranog kandidata/kandidatkinju Sveučilište u Zagrebu predlaže stranom sveučilištu koje donosi konačnu odluku o prihvaćanju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, http://international.unizg.hr/.

Osoba za kontakt: dr. sc. Ružica Bruvo, stručna suradnica u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: ruzica.bruvo@unizg.hr, tel. 46-98-107.

Ruzica Bruvo