Natječaj za izbor

1. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u Interdisciplinarnom području znanosti; znanstveno polje: Grafička tehnologija i znanstveno polje: Informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu;

2. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) u naslovnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti; znanstveno polje: Grafička tehnologija, na Sveučilštu u Zagrebu Grafičkom fakultetu;

3. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju – docent, u Umjetničkom području; umjetničko polje: Likovne umjetnosti, umjetnička grana: Grafika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 137/17).

Pristupnici za radno mjesto pod rednim brojem 1 i naslovno zvanje pod rednim brojem 2 trebaju ispunjavati i uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17).

Pristupnici za izbor u umjetničko-nastavno zvanje pod rednim brojem 3 trebaju ispunjavati uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja u području umjetnosti („Narodne novine“ br. 61/17).

Uz prijavu za radno mjesto pod rednim brojem 1 i naslovno zvanje pod rednim brojem 2 pristupnici trebaju priložiti:

  • izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
  • dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
  • preslik odluke/potvrde o zadnjem izboru u znanstveno-nastavno i znanstveno zvanje (obvezujuće za radno mjesto pod rednim brojem 1, a za naslovno zvanje pod rednim brojem 2 ukoliko pristupnik takvu potvrdu posjeduje, a ukoliko ne posjeduje dužan je snositi troškove izbora u znanstveno zvanje).

Uz prijavu za radno mjesto pod rednim brojem 3 pristupnik treba priložiti:

  • izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
  • dokaz o najvišem stečenom akademskom nazivu odnosno stupnju obrazovanja,
  • prikaz znanstvene, nastavne i umjetničke djelatnosti koju pristupnik posjeduje,
  • preslik odluke/potvrde o izboru u umjetničku komponentu za izbor u umjetničko-nastavno zvanje docenta iz područja, polja i grane natječaja (ukoliko pristupnik posjeduje, nije uvjet).

Uz dokumentaciju za radna mjesto i naslovno zvanje je potrebno priložiti dokaz o državljanstvu, a strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (napredna razina).

Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na USB memoriji-sticku).
Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.
Prijave se šalju preporučenom pošiljkom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2 .

Na omotnici zatvorene prijave na natječaj treba naznačiti „Natječaj za izbor“, uz navođenje rednoga broja natječaja za kojega se prijava podnosi.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dekan: Prof. dr. sc. Nikola Mrvac