Natječaj za izbor

NATJEČAJ

1. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) za rad na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Grafička tehnologija, na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu, na projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-4081, “Razvoj modela za povećanje efikasnosti izrade i funkcionalnosti grafičke ambalaže”, na određeno vrijeme (za trajanja Projekta), u punom radnom vremenu.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 137/17).

Uz prijavu za radno mjesto pristupnici trebaju priložiti:

–   izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (Tehničke znanosti/Grafička tehnologija),
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti koju pristupnik posjeduje.

Uz dokumentaciju za radna mjesta je potrebno priložiti dokaz o državljanstvu, a strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (napredna razina).

Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na USB memoriji-sticku).
Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Prijave se šalju preporučenom pošiljkom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2 ili predaju osobno, u Urudžbeni zapisnik Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta (od 9,00 do 12,00 sati) .

Na omotnici zatvorene prijave na natječaj treba naznačiti „Natječaj za izbor“, uz navođenje rednoga broja natječaja za kojega se prijava podnosi.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dekan:

Prof. dr. sc. Nikola Mrvac