Natječaj za izbor – asistent

NATJEČAJ

za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti;  znanstvenom polju: Grafička tehnologija, na određeno vrijeme (do povratka zamjenjivane zaposlenice na rad), u punom radnom vremenu.

Pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 97/13, 139/13, OUSRH 101/14 i OUSRH 60/15).

Uz prijavu za radno mjesto je potrebno priložiti:

– izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
– dokaz o završenom diplomskom studiju grafičke tehnologije,
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ukoliko pristupnik posjeduje, nije uvjet).

Uz dokumentaciju za radno mjesto je potrebno priložiti dokaz o državljanstvu, a strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (napredna razina).

Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na CD-u).

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj  je otvoren 30 dana od dana objave.

Prijave se šalju poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu:  Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2, s naznakom „Natječaj za izbor na radno mjesto“ .

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dekan: Prof. dr. sc. Nikola Mrvac