Natječaj za novi vizualni identitet KSPUFF-a

Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu otovrio je natječaj kojim poziva studente (s naglaskom na studente dizajna, grafičkog dizajna te akademije likovnih umjetnosti) na osmišljavanje novog vizualnog identiteta kluba.

Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta neprofitna je organizacija s ciljem upoznavanja studenata povijesti umjetnosti i srodnih zanimanja sa strukom.

U privitku se nalazi dokument natječaja, te pripadajući vizuali.