Obavijest o obrani nacrta doktorskoga rada Tomislava Hudike, mag. ing. techn. graph.