Obavijest o prijavama tema diplomskih radova

Studentima koji se nalaze na ovom popisu odobrena je prijava teme diplomskog rada.

Studenti koji se ne nalaze na popisu, trebaju se javiti u studentsku referadu do 8. travnja 2016.