OBAVIJEST O PRIJAVAMA TEMA RADOVA

OBAVIJEST Povjerenstva za završne i diplomske ispite

Studentima koji se nalaze na donjem popisu odobrena je prijava teme završnog/diplomskog rada. Jedan primjerak spiralno uvezanog završnog/diplomskog rada, potpisanog od strane mentora te indeks, student dostavlja u studentsku referadu najkasnije do 19. siječnja 2017. godine.

Studenti koji su prijavili temu u ovom semestru, a ne nalaze na popisu, trebaju se javiti u studentsku referadu.

Ime Prezime Tema Mentor Kolegij D/Z
Monika Šipuš Stereofotografija kamerom opskurom M. Mikota Umjetnička fotografija 1 D
Ivana Cvetković Dizajn mobilne aplikacije za praćenje financija J. Pibernik Web dizajn 2 D
Matija Mihaljenović Projektiranje individualiziranog rasterskog elementa m2m i primjena na etiketama staklene ambalaže I. Žiljak Stanimirović Grafika dokumenata i vrijednosnica D
Kristina Džepina Recikliranje ambalaže za pakiranje lijekova I. Bolanča-Mirković Industrija i okoliš Z
Nikola Drvarić Izrada i priprema folija za fleksotisak B. Lozo Primjena i ispitivanje grafičkih materijala Z
Tea Žirovčić Fotografija kao vizualni element na ambalaži za premium čokoladu M. Mikota Umjetnička fotografija D