Obavijest vezana uz dopunske isprave – za studente koji brane u srpnju

Studenti koji planiraju obraniti završni ili diplomski rad u srpnju 2024. g. obavezni su u tjednu od 8. – 12.07.2024. g. dostaviti materijale (ukoliko ih imaju)  za koje žele da im se uvedu u dopunsku ispravu o studiranju (npr. rektorova nagrada, dekanska nagrada, znanstvena postignuća – radovi, prisustvovanja seminarima i konferencijama, nagrade za studentska natjecanja i ostalo) na e-mail adresu zrinka.vrbanovic@grf.unizg.hr .

Naknadno poslane materijale izvan zadanog roka neće biti moguće uvažiti!