OBRANE DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA U RUJNU 2020.

Studenti koji su prijavili temu završnog rada za ljetni semestar akademske godine 2019./2020. , a žele braniti rad u rujnu 2020. godine, jedan primjerak spiralno uvezanog završnog rada potpisanog od strane mentora moraju dostaviti u studentsku referadu najkasnije do 7. rujna 2020. godine. Predaja konačne verzije završnih radova je do 11. rujna 2020. godine.

Studenti koji su prijavili temu diplomskog rada za ljetni semestar akademske godine 2019./2020. , a žele braniti rad u rujnu 2020. godine, jedan primjerak spiralno uvezanog diplomskog rada potpisanog od strane mentora moraju dostaviti u studentsku referadu najkasnije do 11. rujna 2020. godine. Predaja konačne verzije završnih radova je do 17. rujna 2020. godine.

Obrane završnih i diplomskih radova će se održati u terminima određenim akademskim kalendarom.