OBRANE RADOVA U RUJNU 2017. G.

OBRANE ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA U RUJNU 2017. GODINE

  1. Studenti koji završni/diplomski rad brane u rujnu mjesecu 2017. godine, jedan primjerak spiralno uvezanog završnog/diplomskog rada, potpisanog od mentora te indeks, dostavljaju u studentsku referadu najkasnije do 6. rujna 2017. godine.
  2. Predaja konačne verzije rada: do 13. rujna 2017. godine do 12 sati, u referadi.
  3. Obrana završnog/diplomskog rada: od 18. do 22. rujna 2017. 

Povjerenstvo za završne i diplomske ispite