Odluka o odgodi upisa V. semestra izvanrednog studija zagrebačke i splitske klase

Na temelju članka 19. stavka 1. Statuta Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na sjednici Fakultetskog vijeća Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanoj  17. prosinca 2010. godine, donesena je sljedeća

ODLUKA

Odgađa se upis V. semestra izvanrednog preddiplomskog studija zagrebačke i splitske klase za akademsku godinu 2011./2012. iz razloga što studenti  izvanrednog preddiplomskog studija zagrebačke i splitske klase, upisani u ak. god. 2006./2007., nemaju uvjete za upis V. semestra, zbog znatnog broja upisanih, a ne položenih kolegija I. i III. semestra.

Dekanica:
Prof. dr. sc. Diana Milčić