Odluku o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu

Produljuje se rok studentima za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta do utorka 30. lipnja 2020. do 16 sati.

Odluka o produljenju roka