ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA (ZIMSKI SEM. AK. GOD. 2021./22.)

ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA (ZIMSKI SEM. AK. GOD. 2021./22.)

Jedan primjerak spiralno uvezanog završnog/diplomskog rada, potpisanog od strane mentora, student dostavlja u studentsku referadu najkasnije do 27 siječnja 2022. godine (do 12h). Umjesto potpisa na spiralnom primjerku, mentor može poslati online suglasnost na adresu prijava.teme@grf.hr .