Hrvatski

Poslijediplomski studij

Obavijest studentima poslijediplomskog studija

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2009./2010., za studente poslijediplomskog studija (magisterija i doktorata znanosti), obavljati će se od 08.02.2010. godine do 26.02.2010. godine u prostoriji voditeljice studentske referade, svaki radni dan od 9.00-12.00 sati.

Studenti su obvezni prilikom upisa dostaviti:

  1. studentsku ispravu – indeks;
  2. potvrdu o plaćenoj participaciji školarine;
  3. potvrdu o plaćenoj upisnini u iznosu od 140,00 kuna (samo kod upisa semestara nastave).

Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet raspisuje Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda. Prijave se primaju zaključno do 15. listopada 2009. godine.

Detaljnije obavijesti dostupne u Studentskoj referadi, tel. 2371-080/256 i u prilogu.

Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij

Pravilnik o poslijediplomskom doktorskom studiju

Pravilnik o poslijediplomskom doktorskom studiju (siječanj, 2009.)

Odluke Fakultetskog vijeća i Dekanice GRF-a

Odluka FV – Izvan doktorski studijOdluka FV – Rok završetka PDS (stari program)Odluka o testiranju semestra PDS

Odluka Senata

Krajnji rok završetka magisterija znanosti

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT