Pozvano predavanje doc. dr. sc. Mia Kurek


U ponedjeljak 21.01.2019. u 10.40 sati doc. dr. sc. Mia Kurek s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će pozvano predavanje s temom “Migracije iz ambalažnih materijala za pakiranje hrane” u sklopu  kolegija Tisak ambalaže.