PREUZIMANJE PREGLEDANIH RADOVA (ZA OBRANE PREDVIĐENE U SRPNJU 2022.)

Studenti koji su u studentsku referadu predali spiralno uvezani primjerak gotovog rada, obvezni su u ponedjeljak 11.07.2022. u vremenu od 10.00 do 12.00 sati, u studentskoj referadi preuzeti spiralno uvezani primjerak rada koji je pregledan od članova Povjerenstva. Tom prilikom studenti preuzimaju i 4 Rješenja koja se uvezuju u konačne radove.

U radovima u kojima je naznačena potreba za dopunom/ispravkom student je obvezan kontaktirati mentora te u dogovoru s istim učiniti po uputi Povjerenstva.

Najkasnije do četvrtka 14.07.2022. godine do 12.00 sati, studenti su dužni predati 4 uvezana rada (u skladu s pravilnikom) i 4 CD-a s PDF-om.

Raspored obrana bit će naknadno objavljen.

Studentima preddiplomskog studija koji nemaju odrađenu stručnu praksu, do dana kada će biti predviđeni za obranu, obrana završnog rada će se odgoditi za rujan.

Popis prijavljenih radova za obrane u srpnju 2022.