PREUZIMANJE PREGLEDANIH ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA

PREUZIMANJE PREGLEDANIH ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA

Studenti koji su predali prvu verziju diplomskog ili završnog rada ispravljene radove i rješenja mogu preuzeti u Referadi u utorak 10. srpnja 2018. godine od 10:00 do 12:00 sati.
Povjerenstvo za završne i diplomske ispite ispite