PREUZIMANJE PREGLEDANIH ZAVRŠNIH RADOVA (ZA OBRANE PREDVIĐENE U RUJNU 2021.)

Studenti koji su u studentsku referadu predali spiralno uvezani primjerak gotovog rada, obvezni su u četvrtak 09.09.2021. u vremenu od 11.00 do 13.00 sati, u studentskoj referadi preuzeti spiralno uvezani primjerak rada koji je pregledan od članova Povjerenstva. Tom prilikom studenti preuzimaju i 4 Rješenja koja se uvezuju u konačne radove.

U radovima u kojima je naznačena potreba za dopunom/ispravkom student je obvezan kontaktirati mentora te u dogovoru s istim učiniti po uputi Povjerenstva.

Najkasnije do ponedjeljka, 13. rujna 2021. godine do 13.00 sati, studenti su dužni predati 4 uvezana rada (u skladu s pravilnikom) i 4 CD-a s PDF-om.

Raspored obrana bit će naknadno objavljen.