Privremene rang liste za upis na diplomski studij ak. god. 2022./2023.

NAPOMENA: U tijeku je procedura preraspodjele upisne kvote sa smjera Tehničko-tehnološkog na smjer Dizajn grafičkih proizvoda. Ako se preraspodjela odobri, svi prijavljeni kandidati (koji imaju uvjete za upis) moći će upisati željeni smjer. U ukupnoj kvoti za cijeli studij ima mjesta za sve prijavljene kandidate (koji imaju uvjete za upis).

Privremana rang lista za upis na Diplomski studij grafička tehnologija – smjer: Dizajn grafičkih proizvoda, ak. god. 2022./23.

Privremena rang lista za upis na Diplomski studij grafička tehnologija – smjer: Tehničko-tehnološki, ak. god. 2022./23.