Produljenje roka prijave završnog rada

Produljenje roka prijave završnog rada

Zbog sudjelovanja većeg broja studenata na Tehnologijadi, produljuje se rok prijave završnih radova. Završni radovi se prijavljuju do utorka 17. svibnja 2016. godine.

Povjerenstvo za diplomske i završne ispite