Raspored obrana diplomskih i završnih radova (srpanj 2016.)

Raspored možete preuzeti ovdje.