RASPORED – ZIMSKI SEMESTAR 2021_2022

Dragi studenti,

došlo je do sitnih izmjena u rasporedu.

Na poveznici su objavljeni rasporedi koji vrijede do kraja semestra. Ukoliko kolegij nije u rasporedu, predmetni nastavnik će vam se obratiti putem Merlina o načinu izvedbe nastave.

Uz rasporede objavljen je popis studenata, u kojem možete pronaći svoj JMBAG i vidjeti u koje grupe ste raspoređeni po pojedinim kolegijima.

Nastava po ovom rasporedu kreće s A tjednom od 18.10.2021.

Ukoliko niste dodjeljeni u neku od grupa ili imate preklapanja u rasporedu, molimo Vas da se javite predmetnom nastavniku.