Svim budućim studentima te prijateljima Grafičkog fakulteta…

Poštovani,
najsrdačnije Vam zahvaljujemo na Vašem interesu za Grafički fakultet. U tom smislu dozvolite nam da se predstavimo kratkim videom čiji su autori studenti Grafičkog fakulteta.

— Prof. dr. sc. Nikola Mrvac Dekan