Nadopunjene tablice prihvaćenih tema završnih/diplomskih radova – ljetni semestar 20./21.

Popis prihvaćenih tema diplomskih i završnih radova za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. se nalazi u piloženim tablicama. Mole se studenti koji su prijavili temu, a nisu na popisu, da se do ponedjeljka 17. svibnja 2021. godine jave svojim mentorima.

Prihvaćene teme diplomskih radova

Prihvaćene teme završnih radova

Nadopunjene tablice