Tiskarstvo i dizajn 2022

Poštovani nastavnici i studenti Grafičkog fakulteta,

Objavljen je raspored predavanja konferencije Tiskarstvo i dizajn 2022 u CINESTAR Avenue Mall-u 11. svibnja 2022.
Predavanja se odvijaju paralelno u dvoranama 1 i 3.

Ulaz i slušanja predavanja su slobodni te Vas pozivamo da nam se pridružite.

Posebno bi istaknuli prezentaciju razvoja, realizacije i prednosti aircash kartice za studente, a zanimljiva su i sva ostala predavanja.

CINESTAR Avenue Mall 
DVORANA 1
11 sati Otvaranje

11.30
KONSTRUKCIJSKI ASPEKTI SUSTAVA ZA MULTISPEKTRALNO SNIMANJE
Alan Divjak, Vladimir Cviljušac, Damir Modrić, Antun Lovro Brkić

11.45
DIGITALNO SKENIRANI POTPISI VS. DIGITALNO ZABILJEŽENI POTPISI
Andrea Ledić

12.00
DODAVANJE MULTIMEDIJALNOG SADRŽAJA NA POSTOJEĆE MATERIJALE U OBRAZOVANJU
Tomislav Bronzin, Brigita Prole, Klaudio Pap

12.15
IDENTIFIKACIJA POLIMERA KRIVOTVORENIH ISPRAVA
Jasna Galeković, Veronika Marinović, Andrea Ledić

12.30
FORENZIKA HIBERNACIJSKE DATOTEKE WINDOWS 10 OPERATIVNOG SUSTAVA
Igor Špoljarić

12. 45
RAZVOJ, REALIZACIJA I PREDNAOSTI AIRCASH KARTICE
Marina Maretić, Stjepan Lučić

13.00
RAZUMIJEVANJE ULAGAČA U KRIPTOVALUTE
Anton Bošnjak, Vjeran Bušelić

Pauza

Dvorana 1
DIGITALIZACIJA PRAVOSUĐA S POSEBNIM OSVRTOM NA DIGITALIZACIJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA
Ljiljana Matuško Antonić, Tin Antonić

UMJETNA INTELIGENCIJA I UPRAVLJANJE ZALIHAMA
Diana Bratić, Kristina Puhanić

PAMETNA AMBALAŽA
Tea Farkaš, Irena Bates

ODRŽIVA AMBALAŽA ZA DOSTAVU GOTOVE HRANE
Laura Gašpar, Marina Vukoje, Ivana Bolanča Mirković

POVRŠINSKA SVOJSTVA PAPIRNOG PREMAZA NA OSNOVI MIKROKRISTALIČNE CELULOZE
Sonja Jamnicki Hanzer, Marina Vukoje, Ivana Car

PRILOG CIRKULARNOM DIZAJNU KARTONSKE AMBALAŽE
Bolanča Zdenka, Medek Goran

STABILNOST OTISNUTIH SAMOLJEPLJIVIH ETIKETA
Ivan Malenica, Marina Vukoje, Rahela Kulčar, Mirela Rožić, Katarina Itrić Ivanda

UTJECAJ TEMPERATURE I VLAŽNOSTI NA DEFORMACIJU AMBALAŽE OD VALOVITOG KARTONA U INDUSTRIJI AGROKULTURA
Denis Jurečić

UTJECAJ RAZLIČITIH PRIKAZA PROIZVODA NA AMBALAŽI NA PERCEPCIJU KVALITETE
Domagoj Štrok, Dorotea Kovačević, Maja Brozović

SVOJSTVA UV FLUORESCENTNIH SLOJEVA NA AMBALAŽNOM RECIKLIRANOM PAPIRU
Meri Huljev, Tamara Tomašegović, Sanja Mahović Poljaček

ZAŠTITA I MODIFIKACIJA POVRŠINSKIH SVOJSTAVA LUMINISCENTNOG
OTISKA DODATKOM NANOČESTICA
Ivona Jurišić, Tamara Tomašegović, Sanja Mahović Poljaček

OČUVANJE KVALITETA REPRODUKCIJE NA GORNJEM SLOJU SAMOLJEPLJIVIH ETIKETA NA BAZI POLJOPRIVREDNOG OTPADA PRIMJENOM PRELAMINIRANE POLIESTERSKE FOLIJE S UV FILTEROM
Zrinka Jakopčević, Ivana Bolanča Mirković, Katarina Itrić Ivanda, Marina Vukoje

CINESTAR Avenue Mall 
DVORANA 3 ide u dvoranu 1

Dvorana 3

UPOTREBA SOFTVERA ZA 3D MODELIRANJE I NOVIH WEB TEHNOLOGIJA
PRILIKOM IZRADE RAČUNALNIH IGARA
Barbara Deskar, Tibor Skala, Marko Maričević

12.45
3D MODELIRANJE I 3D PRINTANJE U SUVREMENOJ UMJETNOSTI
Iva-Matija Bitanga, Leo Vukelić

13.00
OPTIMIZACIJA FOTOGRAMETRIJSKOG PROCESA 3D SKENIRANJA
Dinka Radonić, Ivan Rajković, Jana Žiljak Gršić, Alan Divjak

13.15
GRAFIČKA PERCEPCIJA TRODIMENZIONALNIH VIZUALIZACIJA INFORMACIJA
Ana Svalina, Dubravko Banić

13.30
UJECAJ VIZUALNE DOMENE U DIZAJNU PROIZVODA
Tjaša Ogrinec, Krunoslav Hajdek, Martina Hajdek

14.00
DIZAJN ZA KONVERZIJE
Ivan Magić

14.30
PROCES DIZAJNA KONTRASTNOG SANS SERIFNOG PISMA UZ UPOTREBU
TRANSLACIJE KAO PRIMARNOG TIPA KONTRASTA
Matej Varzić, Vesna Uglješić

14.45
IDEJNO RJEŠENJE AMBALAŽE ZA OBROK BRZE PREHRANE
Todorovski, Doroteja; Bolanča Mirković, Ivana; Vukoje Marina

15.00
IZRADA EDUKATIVNE IGRE “KOLOKVIJ SREĆE”
Anamarija Morić, Igor Majnarić

15.15
MODEL ZAMJENSKE KONSTRUKCIJE STOPALA
Dubravko Banić, Marina Vukoje, Filip Pečarić, Lucijan Daničić

15.30
PRILAGODBA KORISNIČKIH SUČELJA PRIMJENOM PRINCIPA INKLUZIVNOG
DIZAJNA RADI BOLJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
Matija Gradiški, Vladimir Cviljušac, Tibor Skala