UPUTE ZA ULAZAK I BORAVAK U ZGRADI – COVID 19 od 16.11.2021.

U prilogu se nalazi dorađena Uputa za ulazak i boravak u zgradi SuZa Grafičkog fakulteta u svezi s pandemijom bolesti COVID-19 koja se primjenjuje od 15. studenog 2021. godine