Webinar – projekt M.E.G.A.

U sklopu provedbe projekta Razvoj modela za povećanje efikasnosti izrade i funkcionalnosti grafičke ambalaže, projektni tim organizira webinar tijekom kojeg će se prezentirati dosad postignuti rezultati.

Webinar će se održati u četvrtak 4. veljače 2021. godine od 10 sati, a informacije o temama i načinu pristupa su suzdržane u pozivu u prilogu.

Veselimo se vašem sudjelovanju,

Projektni tim M.E.G.A.