OBAVIJEST O UPISIMA U AK. GOD. 2020./2021. (zimski semestar)

Obavijest se NE ODNOSI na studente upisane u I. g. PREDDIPLOMSKOG STUDIJA u srpanjskom upisnom roku ak. god. 2020./2021. (brucoše). Ti studenti će svoj indeks i studentsku iskaznicu – iksicu preuzimati naknadno, sukladno obavijesti koja će biti objavljena na naslovnici mrežnih stranica Fakulteta i ovisno o epidemiološkoj situaciji (COVID-19). Obavijest o početku nastave zimskog semestra ak. godine 2020./21. bit će objavljena na naslovnici mrežnih stranica Fakulteta.

PRILOZI IZ OBAVIJESTI:

NAPOMENA: Kandidati za upis u I. g. diplomskog studija kojima Odlukom dekanskog kolegija nije određen upis razlikovnih obveza (ispiti, semestar/godina) i kandidati kojima je Odlukom dekanskog kolegija određen upis razlikovnog semestra/razlikovne godine, zaprimit će Ugovor o studiranju putem e-mail pošte.

Prodekan za nastavu
doc. dr. sc. Miroslav Mikota